Contabilitatea este o activitate esențială pentru orice firmă, indiferent de domeniul de activitate, de mărimea sau de forma juridică. Aceasta asigură evidența și controlul resurselor financiare, materiale și umane ale firmei, precum și respectarea obligațiilor legale și fiscale.

Contabilitatea este de asemenea un instrument de management și de luare a deciziilor, care oferă informații relevante și actualizate despre situația economică și financiară a firmei.

Pentru a avea o contabilitate eficientă și de calitate, firmele din București trebuie să își stabilească și să își urmărească anumite obiective contabile, care să le permită îmbunătățirea performanței, reducerea riscurilor fiscale și creșterea competivității.

În acest articol, o firma de contabilitate din Bucuresti va prezintă 10 obiective contabile de atins în 2024 pentru firmele din București, care să le ajute să se adapteze la schimbările legislative, economice și tehnologice din mediul de afaceri.

1. Realizarea un bilanț corect și complet

Bilanțul este un document contabil care reflectă situația patrimonială a firmei la un moment dat, prezentând activele, pasivele și capitalul propriu.

Bilanțul este obligatoriu pentru toate firmele, indiferent de forma juridică, și trebuie depus la Registrul Comerțului și la ANAF până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare.

Bilanțul este de asemenea un indicator important pentru creditori, investitori, parteneri și clienți, care își pot evalua riscul și oportunitatea de a colabora cu firma respectivă.

Unul dintre obiectivele contabile de atins în 2024 pentru firmele din București este realizarea un bilanț corect și complet, care să reflecte fidel situația patrimonială a firmei, să respecte principiile și normele contabile în vigoare, să fie verificat și semnat de un expert contabil autorizat și să fie depus la termen autorităților competente.

Un bilanț corect și complet va asigura conformitatea legală și fiscală a firmei, va evita eventualele sancțiuni și penalități, va crește încrederea și transparența față de părțile interesate și va facilita accesul la finanțare.

2. Optimizarea fiscalității

La infiintarea firmei, trebuie sa tinem cont si de fiscalitate. Fiscalitatea este un alt aspect esențial al contabilității, care presupune calcularea și plata obligațiilor fiscale ale firmei, cum ar fi impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, contribuții sociale, etc.

Aceasta este reglementată de Codul fiscal și de alte acte normative, care se pot modifica frecvent și care pot avea un impact semnificativ asupra rezultatului financiar al firmei.

Fiscalitatea este un domeniu complex și sensibil, care implică riscuri de erori, omisiuni, controale și litigii fiscale.

Un alt obiectiv contabil de atins în 2024 pentru firmele din București este să optimizeze fiscalitatea, adică să își gestioneze obligațiile fiscale într-un mod eficient și legal, care să le permită să își reducă sarcina fiscală și să își maximizeze profitul.

Pentru a optimiza fiscalitatea, firmele trebuie să își cunoască și să își aplice corect regimul fiscal aplicabil, să își planifice și să își programeze plățile fiscale, să își documenteze și să își justifice operațiunile economice, să își evidențieze și să recupereze creanțele fiscale, să monitorizeze și să conteste eventualele decizii fiscale.

3. Efectuarea un audit intern

Auditul intern este o activitate independentă și obiectivă, care are ca scop evaluarea și îmbunătățirea eficacității și eficienței sistemului de control intern al firmei.

În 2024, firmele din București ar trebui să efectueze un audit intern, care să le ofere o asigurare și o recomandare cu privire la calitatea și funcționarea sistemului de control intern, să identifice punctele forte și punctele slabe, să propună măsuri de remediere și de îmbunătățire, să crească gradul de conformitate și de performanță și să reducă riscurile de eroare, fraudă și pierdere.

4. Îmbunătățirea raportării financiare și de gestiune

Raportarea financiară și de gestiune este procesul prin care firma comunică informații despre situația sa economică și financiară, despre rezultatele și perspectivele sale, despre strategia și obiectivele sale, către diferite categorii de utilizatori, cum ar fi managementul, acționarii, creditorii etc.

Prin acest obiectiv, firma reușește să aiba la zi ansamblul de documente contabile, cum ar fi bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu etc, precum și alte rapoarte specifice, cum ar fi raportul de buget, raportul de analiză financiară, raportul de responsabilitate socială, etc.

5. Digitalizarea proceselor contabile

Procesele contabile sunt ansamblul de activități și operațiuni care se efectuează în cadrul funcțiunii contabile, cum ar fi înregistrarea, clasificarea, centralizarea, raportarea și arhivarea datelor și documentelor contabile.

Procesele contabile implică utilizarea unor resurse materiale, umane și informaționale, care pot fi optimizate prin utilizarea softwareurilor.

Digitalizarea proceselor contabile presupune transformarea datelor și documentelor contabile în format electronic, utilizarea unor programe și aplicații informatice pentru prelucrarea și transmiterea acestora, precum și implementarea unor soluții de securitate, stocare și accesare a informațiilor contabile.

Un obiectiv contabil de atins în 2024 pentru firmele din București este digitalizarea acestor procese, care să le permită să reducă costurile și timpul alocate contabilității, să își crească acuratețea și viteza de procesare a datelor contabile, în acest mod dedicând mai mult timp activității propriu-zise.

6. Externalizarea serviciilor contabile

Externalizarea serviciilor contabile este o strategie prin care firma își transferă o parte sau întreaga funcție contabilă către un furnizor extern, specializat și autorizat, care îi oferă servicii de contabilitate generală, fiscalitate, salarizare, audit, consultanță, etc.

Externalizarea serviciilor contabile este o opțiune tot mai populară și accesibilă pentru firmele de orice dimensiune și domeniu de activitate, care le oferă o serie de avantaje:

  • Factura emisa de firma de contabilitate este deductibila in totalitate;
  • Reducerea completa a costurilor necesare deplasarilor catre autoritatile competente;
  • Castigati timp si va puteti concentra mai bine asupra afacerii propriu-zise;
  • Eliminarea costurilor cu mobilier, spatiu, calculatoare, licente de programe de contabilitate.
  • Economisirea fondurilor necesare actualizarii constante a resurselor legislative;
  • Evitarea amenzilor si penalitatilor ce pot surveni din lipsa de profesionalism;
  • Asistenta permanenta in cazul controalelor financiare.

7. Dezvoltarea competențelelor contabile ale personalului

Personalul contabil este ansamblul de persoane care lucrează în cadrul funcției contabile a firmei, fie că sunt angajați, colaboratori sau furnizori externi de servicii contabile.

Experții contabili au un rol esențial în asigurarea calității și eficienței contabilității, precum și în crearea valorii firmei.

Personalul contabil trebuie să aibă competențe profesionale, cum ar fi cunoștințele și abilitățile tehnice, legislative, fiscale, de audit, de consultanță, etc, dar și alte competențe diverse, cum ar fi capacitatea de comunicare, de analiză, de rezolvare a problemelor, de adaptare la schimbări, de lucru în echipă etc.

8. Implementarea un sistem de control de gestiune

Controlul de gestiune este un proces prin care firma își stabilește și urmărește obiectivele strategice și operaționale, alocându-și resurse pentru măsurarea și evaluarea rezultatelor. Prin acest mod, firma identifică și corectează abaterile și se îmbunătățește continuu performanța firmei.

Acesta se bazează pe utilizarea unor instrumente și metode de planificare și de bugetare, de contabilitate de gestiune și de analiză financiară, de indicatori de performanță, de raportare și de feedback.

Controlul de gestiune este realizat de o structură specifică în cadrul firmei, care colaborează cu funcțiile de management, de contabilitate, de audit, de consultanță, etc.

9. Să adopte o abordare etică și responsabilă a contabilității

Contabilitatea nu este doar o activitate tehnică și formală, ci și o activitate care implică aspecte etice și sociale, care pot avea un impact asupra firmei, dar și asupra mediului extern, cum ar fi clienții, furnizorii, angajații, acționarii, autoritățile, comunitatea, etc.

Contabilitatea presupune respectarea unor norme și reguli profesionale, dar și a unor valori și principii morale, care guvernează comportamentul și atitudinea personalului contabil, precum integritatea, onestitatea, transparența etc.

Un obiectiv contabil de atins în 2024 pentru firmele din București este să adopte o abordare etică și responsabilă a contabilității, care să le permită să își îndeplinească obligațiile și așteptările față de părțile interesate, să își consolideze reputația și încrederea pe piață, să evite și să gestioneze eventualele conflicte de interese sau situații de criză.

10. Să extindă business-ul pe alte nișe

Mulți antreprenori, după ce au succes cu o afacere, nu știu dacă merită să deschidă alta sau să rămână cu un lucru deja stabil. Noi ți-am pregătit peste 50 de idei de afaceri pentru a-ți ușura decizia!

Concluzie

Acestea au fost cele 10 obiective contabile de atins în 2024 pentru firmele din București, pe care le-am prezentat în acest articol. Sper că v-au fost utile și vă vor ajuta să vă îmbunătățiți contabilitatea și să vă creșteți afacerea.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau de ajutor profesional, firma de contabilitate Contab Secure Solutions vă stă la dispoziție!