Tech

Raportul OECD Digital Education Outlook 2021 referitor la tehnologiile inteligente care pot transforma școala

Raportul OECD Digital Education Outlook 2021 referitor la tehnologiile inteligente care pot transforma școala

Un nou raport al OECD Digital Education Outlook 2021 arată că atât tehnologiile blockchain, cât şi roboții folosiţi în educație ca instrumente reprezintă lucruri reale, explorate sau aplicate deja în sistemele de educație ale lumii. Acesta descrie modul cum tehnologiile digitale pot transforma educația într-un proces în care sunt schimbate realitățile școlare, profesorul având rolul principal.

Acest raport vizează două mari categorii de evoluții: tehnologiile inteligente la clasă şi tehnologiile inteligente la nivel de management organizațional și de sistem.

Andreas Schleicher a afirmat că studiul online nu presupune clase inteligente. Acesta a fost o măsură provizorie care să poată menţine învăţarea în funcţiune. Soluţiile inteligente sunt create pentru a permite profesorilor să-şi pregătească mai bine orele pentru a doua zi.

Analiza OECD descrie modalitățile de folosire a tehnologiei pentru personalizarea învățării, pentru dezvoltarea curriculumului, dar şi pentru reducerea inegalităților.

Folosirea tehnologiilor inteligente, la clasă

Sistemele inteligente de îndrumare și meditații care sunt descrise în raportul OECD uşurează personalizarea predării. Acestea pot detecta nivelul cunoștințelor elevilor şi pot estima care sunt cele mai bune abordări pentru a răspunde nevoilor de învățare. De asemenea, ele pot acționa oferind noi exerciții şi pot informa profesorul cu privire la această evaluare.

Un alt domeniu de dezvoltare urmărește măsurarea nivelului de implicare al elevilor și intervențiile necesare pentru a menține un grad de implicare ridicat.  Măsurarea implicării este destul de dificilă, dar există două căi de acţiune:

– una proactivă care urmărește să stimuleze implicarea elevilor prin folosirea de elemente de joc

– una reactivă care monitorizează nivelul de implicare şi depistează când acesta începe să scadă.

Tehnologiile inteligente pot include și instrumente mai puțin vizibile, precum cele de analiză a datelor privind învățarea. Rolul lor este acela de a sprijini profesorii să poată acorda elevilor scenarii de învățare atractive și bogate.

Printre acestea se numără soluții precum:

  • cele de feedback în timp real. Aceste instrumente de analiză pot oferi profesorilor şi informații cu privire la comportamentul elevilor.
  • de schimbare a cuvintelor vorbite în text scris sau invers. Aceste soluţii îi ajută pe cei cu nevoi special să poată studia alături de ceilalţi.
  • cele de tip “robot”. Scopul lor este să fie folosiţi ca îndrumători pentru o persoană sau pentru grupuri mici de elevi.

Toate aceste instrumente trebuie să fie acționate, controlate sau administrate de către un profesor.

Sisteme inteligente de organizare

Tehnologiile inteligente se pot folosi și în managementul organizațiilor din educație pentru îmbunătățirea curriculumului. Un fenomen nou care poate transforma cultura instituțională în organizațiile din educație este adoptarea datelor de analiză a învățării la fiecare nivel din cadrul organizației.

Printre soluțiile de tehnologie inteligentă folosite la nivel organizațional în educație se numără:

  • Sisteme de avertizare timpurie referitoare la elevii cu risc de abandon școlar, în liceu.
  • Evaluările standardizate ce folosesc tehnici de joc și tehnici avansate de analiză a datelor

Elemente de care trebuie să se țină cont în folosirea tehnologiilor inteligente

  • Foarte important este ca utilizatorii să se implice în elaborarea lor şi oamenii să preia controlul în deciziile importante
  • Tehnologiile acestea pot fi utile oamenilor fără a fi perfecte.
  • Trebuie finanțate analize suplimentare care să poată dovedi întrebuinţarea pedagogică eficientă a tehnologiilor inteligente, la clasă sau în afara ei.
  • Este nevoie ca adoptarea de tehnologii inteligente să se facă în conformitate cu reglementările referitoare la protecția datelor